REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE tarkennettu 22.9.2010

1. REKISTERINPITÄJÄ
Makuuni Oy
Työmiehenkatu 3
50100 Mikkeli
Puh. (015) 225 368
Fax. (015) 225 369
makuuni@makuuni.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ
Jussi Linnala
IT-päällikkö
jussi.linnala@makuuni.fi

3. REKISTERIN NIMI
Makuuni Oy:n asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietojen ylläpito asiakassuhteiden hoitoa ja palveluiden kehittämistä varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Uuden asiakassuhteen aloittamiseksi tarvittavat tiedot: nimi, ikä, osoite, henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Internet sivuilla palveluiden yhteydessä kerättävät tiedot ilmenevät aina kyseessä olevasta kaavakkeesta. Asiakas voi halutessaan kieltäytyä markkinointiviestien vastaanottamisesta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET*
Asiakkaan uuden asiakassuhteen aloittamisen yhteydessä ilmoittamat tiedot tai myöhemmin muutoksen yhteydessä saadut tiedot ja Internetsivuilla palveluiden käytön yhteydessä ilmoitetut tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille laissa määritellyin perustein, sekä Makuunin tarkoin valituille yhteistyökumppaneille, jos asiakas on siihen luvan antanut.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole
B. ATK:lle tallennetut tiedot.
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja niihin ei pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset yksityishenkilöt/tahot.

HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.